Aktualności

Darmowe porady prawne Grębów, Gorzyce, Nowa Dęba

Od początku września br. prawnicy związani z Fundacją udzielają bezpłatnych porad prawnych w gminach: Grębów, Gorzyce i Nowa Dęba. Porady odbywają się w drugi i czwarty wtorek miesiąca wg. harmonogramu, w budynkach urzędów gmin:
Gorzyce – 7:30 – 9:30
Grębów – 10 – 12
Nowa Dęba 12:30 – 14:30

Koordynacja i informacje o projekcie pod nr tel. 608 362 422

Darmowe porady prawne Tarnobrzeg

Prawnicy związani z fundacją udzielają darmowych porad prawnych dla mieszkańców Tarnobrzega i okolic w parafii pw. Chrystusa Króla na os. Przywiśle w Tarnobrzegu. Porady z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, zabezpieczenia społecznego odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w świetlicy w godzinch 15:00-16:00. Serdecznie zapraszamy!

Obywatel świadomy swoich praw – podsumowanie inicjatywy z zakresu bezpłatnych porad prawnych w powiecie tarnobrzeskim

W okresie od 18.09-15.12 2015 r. grupa nieformalna LEXUS pod auspicjami tarnobrzeskiej fundacji Masz Prawo zrealizowała projekt „Obywatel świadomy swoich praw”, którego celem było zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do rzetelnych porad prawnych mieszkańcom 4-ech gmin pow. tarnobrzeskiego, co przyczyniło się do zwiększenia świadomości oraz kultury prawnej oraz dostępu do bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców powiatu. Udzielono 168 porad prawnych osobiście oraz 5 e-porad. Partnerami inicjatywy byli: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu oraz Urzędy Gmin w Grębowie i Gorzycach oraz Urzędy Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim i w Nowej Dębie. Inicjatywa była dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Po zakończeniu realizacji Inicjatywy nadal będą realizowane bezpłatne porady prawne (w ramach wolontariatu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego) dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w okresie od stycznia do marca 2015 r. Porady będą świadczone w następujących miejscach i terminach:

Gmina Gorzyce 4.02 od 7:30 do 11:30, 4.03. od 7:30 do 11:30 Kontakt: gorzyce@maszprawo.net lub 608 362 422
Gmina Nowa Dęba – 5.02. od 7:30 do 11:30, 5.03 od 7:30 do 11:30 Kontakt: ndeba@maszprawo.net lub 608 362 422
Gmina Baranów Sandomierski – 15.01 od 15:30 do 19:30 , 05.02 od 15:30 do 19:30, 19.03 od 15:30 do 19:30 Kontakt: baranow@maszprawo.net lub 516 169 525
Gmina Grębów – 13.01. 08:00 – 12:00, 03.02. 08:00-12:00, 03.03. 08:00-12:00 Kontakt: grebow@maszprawo.net lub 698 303 912

Podsumowanie inicjatywy wsparcia psychologicznego i prawnego na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin i opiekunów

W dniach 10.09.-05.12.2014 r. grupa nieformalna MENTIS pod auspicjami tarnobrzeskiej fundacji „Masz Prawo” zrealizowała projekt pt. „Psyche et Lex”. Odbiorcami wsparcia były osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ich rodziny i opiekunowie związani z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Koło w Tarnobrzegu. W ramach realizacji inicjatywy osiągnięto następujące cele: wzrost świadomości prawnej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin oraz wzrost dostępności do bezpłatnej pomocy psychologicznej dla rodzin osób niepełnosprawnych intelekt.
W wyniku realizacji Inicjatywy nastąpił wzrost umiejętności i kompetencji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin do uczestnictwa w życiu społecznym oraz wzrost świadomości ich praw i obowiązków jako obywateli. W przypadku tej drugiej grupy uczestników Inicjatywy- nabyli oni wiedzę i otrzymali narzędzia do rozwiązywania bieżących problemów życiowych zarówno o charakterze prawnym, jak i psychologicznym.
Zostały zrealizowane następujące działania na rzecz beneficjentów:
– realizacja indywidualnych porad prawnych dla rodziców, opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych,
-realizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla rodziców, opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych,
-realizacja grupowego wsparcia psychologicznego dla rodziców, opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych,
– realizacja grupowych warsztatów z zakresu świadomości prawnej i obywatelskiej.
– opracowanie i publikacja podsumowująca projekt- elektroniczny poradnik prawny dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Po zakończeniu realizacji Inicjatywy w okresie od stycznia do lutego będą realizowane w ramach wolontariatu indywidualne konsultacje prawne i psychologiczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodziców i opiekunów. Inicjatywa była dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

W imieniu Fundacji „Masz prawo” pragniemy zaprosić przedsiębiorców z powiatów tarnobrzeskiego, sandomierskiego, stalowowolskiego oraz mieleckiego na bezpłatne konsultacje prawne ze wszystkich dziedzin prawa w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Prowadzenie biznesu jest wyzwaniem i zmaganiem się z różnorodnymi trudnościami, w tym również z zawiłym systemem prawnym. Będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez profesjonalnych prawników, którzy pomogą rozwiązać problem prawny, czy też stworzyć rozwiązania prawne optymalne dla rozwoju firmy. Gwarantujemy poufność, bezstronność i rzetelność udzielanych porad.

Preferowane jest wcześniejsze umówienie się na konsultację pod nr rtel. 698 303 912 lub poprzez fundacja@maszprawo.net

Istnieje również możliwość konsultacji w siedzibie Państwa firmy w dniach od 17-23 listopada 2014 r.

Odnośnik do wydarzenia:

http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/moje-wydarzenia/konsulacje-prawe-dla-przedsiebiorcow.html