Nieodpłatna pomoc prawna 2021

herb_2herb_3herb_4herb_5

Od dnia 1 stycznia 2021 r. w Tarnobrzegu, Gorzycach, Grębowie, Nisku/Krzeszowie, Stalowej Woli, Bojanowie, Pysznicy, Zaklikowie, Radomyślu nad Sanem, Zaleszanach funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej prowadzone przez Fundację „Masz Prawo”. Pomoc prawna, obywatelska i mediacja będzie świadczona przez adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich oraz mediatorów. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez Miasto Tarnobrzeg, Powiat Tarnobrzeski, Stalowowolski, Niżański i Mielecki ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. „Alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej”. (za www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl).

Usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

PUNKT NISKO/KRZESZÓW – PORADNICTWO PRAWNE

1. punkt w Nisku- lokal biurowy w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (poziom -1 budynku, budynek z windą dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych), ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko:

– poniedziałek: 8.00 – 12.00
– wtorek: 8.00 – 12.00
– środa: 8.00 – 12.00
– czwartek: 11.00 – 15.00
2. filia w Krzeszowie – lokal na parterze budynku- sala narad -Urzędu Gminy w Krzeszowie,
ul. Rynek 2, – piątek: 08:00-12:00

PUNKT ULANÓW/HARASIUKI/JAROCIN – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ULANÓW Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 5
– poniedziałek: 11.30 – 15.30
– wtorek: 12:30 – 16.30
– środa: 12:30 – 16.30

JAROCIN Gminne Centrum Kultury, Jarocin 114
– czwartek: 13.00 – 17.00

HARASIUKI Zespół Szkół, Harasiuki 106
– piątek: 12.15 – 16.15

PUNKT STALOWA WOLA – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
– poniedziałek: 14:00 – 18:00
– wtorek: 12:00 – 16:00
– środa: 14:00 – 18:00
– czwartek: 8:00 – 12:00
– piątek: 8:00 – 12:00

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Gmina Bojanów, Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5
-środa: 8:00 – 12:00

Gmina Pysznica ,Urząd Gminy Pysznica, ul. Wolności 322
– czwartek: 11:00 – 15:00

Gmina Radomyśl nad Sanem, Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
– piątek: 11:00 – 15:00

Gmina Zaklików, Urząd Miasta Zaklików, ul. Zachodnia 15
– poniedziałek: 8:00 – 12:00

Gmina Zaleszany, Urząd Gminy Zaleszany, ul. Kościuszki 16
– wtorek: 8:00 – 12:00

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 15 643 36 56 lub e mail: pomocprawna@stalowowolski.pl

PUNKT TARNOBRZEG – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3
– poniedziałek: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
– wtorek: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
– środa: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
– czwartek: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
– piątek: 08:00-12:00 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zgłoszenia na terminy wizyt przyjmowane są pod numerem telefonu 15 818 15 00

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD W POWIECIE TARNOBRZESKIM

Gorzyce, Urząd Gminy, ul. Sandomierska 75
– poniedziałek: 7.30-11.30 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
– wtorek: 11.30-15.30 – nieodpłatne poradnictwo prawne
– środa: 11.30-15.30 – nieodpłatne poradnictwo prawne

Grębów, Urząd Gminy, ul. Rynek 1
– czwartek: 15.00-19.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
– piątek: 8.00-12.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne

Zgłoszenia na terminy wizyt przyjmowane są pod numerem telefonu 15 811 27 15

Zgłoszenia na terminy wizyt przyjmowane są pod numerem telefonu 15 836 20 75

Treść | Menu | Dostęp