Obywatel

Obywatel świadomy swoich praw – podsumowanie inicjatywy z zakresu bezpłatnych porad prawnych w powiecie tarnobrzeskim

W okresie od 18.09-15.12 2015 r. grupa nieformalna LEXUS pod auspicjami tarnobrzeskiej fundacji Masz Prawo zrealizowała projekt „Obywatel świadomy swoich praw”, którego celem było zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do rzetelnych porad prawnych mieszkańcom 4-ech gmin pow. tarnobrzeskiego, co przyczyniło się do zwiększenia świadomości oraz kultury prawnej oraz dostępu do bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców powiatu. Udzielono 168 porad prawnych osobiście oraz 5 e-porad. Partnerami inicjatywy byli: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu oraz Urzędy Gmin w Grębowie i Gorzycach oraz Urzędy Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim i w Nowej Dębie. Inicjatywa była dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.
Po zakończeniu realizacji Inicjatywy nadal będą realizowane bezpłatne porady prawne (w ramach wolontariatu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego) dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w okresie od stycznia do marca 2015 r. Porady będą świadczone w następujących miejscach i terminach:
Gmina Gorzyce 4.02 od 7:30 do 11:30, 4.03. od 7:30 do 11:30 Kontakt: gorzyce@maszprawo.net lub 608 362 422
Gmina Nowa Dęba – 5.02. od 7:30 do 11:30, 5.03 od 7:30 do 11:30 Kontakt: ndeba@maszprawo.net lub 608 362 422
Gmina Baranów Sandomierski – 15.01 od 15:30 do 19:30 , 05.02 od 15:30 do 19:30, 19.03 od 15:30 do 19:30 Kontakt: baranow@maszprawo.net lub 516 169 525
Gmina Grębów – 13.01. 08:00 – 12:00, 03.02. 08:00-12:00, 03.03. 08:00-12:00 Kontakt: grebow@maszprawo.net lub 698 303 912

obywatel

UDZIELENIE PORADY TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE LUB PRZEZ E-MAIL
PORADY ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKACH URZĘDU GMINY

Dyżury

GRĘBÓW – Każdy wtorek 8:00-11:00 | Kontakt: grebow@maszprawo.net lub 698 303 912
Baranów Sandomierski – Każdy czwartek 15:30-18:30 | Kontakt: baranow@maszprawo.net lub 516 169 525
Nowa Dęba – Każdy czwartek 7:30-10:30 | Kontakt: ndeba@maszprawo.net lub 608 362 422
Gorzyce – każda środa 7:30-10:30 | Kontakt: gorzyce@maszprawo.net lub 608 362 422

Treść | Menu | Dostęp