Poradniki

1. Mediacje oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów

2. Poradnik edukacja prawna dla uczniów

3. Poradnik dla osób zadłużonych

4. Poradnik Działalność Krajowych i Międzynarodowych Organów Ochrony Prawnej

5. Poradnik mediacje i sposoby polubownego rozwiązywania sporów

6. Poradnik możliwości udziału obywateli w konsultacjach społecznych oraz procesie stanowienia prawa

7. Poradnik prawo rodzinne w aspekcie  najczęściej pojawiających się problemów w praktyce funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego

8. Zasiedzenie nieruchomości

9. Broszura Prawa i obowiązki pracownika. Zawieranie umów o pracę 2020

10. Broszura Prawo spadkowe 2020

11. Broszura Upadłość konsumencka jako sposób na oddłużenie 2020

12. Broszura wspólność i rozdzielność majątkowa małżeńska 2020

13. Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie

14. Poradnik wsparcie dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia i bezrobotnych

15. Poradnik prawa dziecka w świetle konstytucji RP oraz konwencji o prawach dziecka

16. Dysfunkcje w rodzinie – pierwsze kroki prawne w celu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

17. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

18. Prawne sposoby rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów w praktyce funkcjonowania punktu nieopłatnej pomocy prawnej

19. Świadczenia emerytalne w praktyce punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

20. Świadczenia rodzinne oraz z zakresu pomocy społecznej – zagadnienia wybrane

21. Postępowanie rozpoznawcze ws. o demoralizację i czyny karalne nieletnich – poradnik

22. Prawo karne wykonawcze – poradnik

23. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – poradnik

24. Wybrane aspekty prawa dotyczącego cudzoziemców – obywateli Ukrainy

25. Darowizna nieruchomości a dożywocie w praktyce punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

26. Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia

27. Prawne aspekty ochrony dóbr osobistych

28. Prawne aspekty zniesławienia

29. Prawne aspekty znieważenia

30. Ubezwłasnowolnienie – procedura i jego skutki

Treść | Menu | Dostęp