Psyche et lex

Podsumowanie inicjatywy wsparcia psychologicznego i prawnego na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin i opiekunów

W dniach 10.09.-05.12.2014 r. grupa nieformalna MENTIS pod auspicjami tarnobrzeskiej fundacji „Masz Prawo” zrealizowała projekt pt. „Psyche et Lex”. Odbiorcami wsparcia były osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ich rodziny i opiekunowie związani z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Koło w Tarnobrzegu. W ramach realizacji inicjatywy osiągnięto następujące cele: wzrost świadomości prawnej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin oraz wzrost dostępności do bezpłatnej pomocy psychologicznej dla rodzin osób niepełnosprawnych intelekt.
W wyniku realizacji Inicjatywy nastąpił wzrost umiejętności i kompetencji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin do uczestnictwa w życiu społecznym oraz wzrost świadomości ich praw i obowiązków jako obywateli. W przypadku tej drugiej grupy uczestników Inicjatywy- nabyli oni wiedzę i otrzymali narzędzia do rozwiązywania bieżących problemów życiowych zarówno o charakterze prawnym, jak i psychologicznym.
Zostały zrealizowane następujące działania na rzecz beneficjentów:
– realizacja indywidualnych porad prawnych dla rodziców, opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych,
-realizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla rodziców, opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych,
-realizacja grupowego wsparcia psychologicznego dla rodziców, opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych,
– realizacja grupowych warsztatów z zakresu świadomości prawnej i obywatelskiej.
– opracowanie i publikacja podsumowująca projekt- elektroniczny poradnik prawny dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Po zakończeniu realizacji Inicjatywy w okresie od stycznia do lutego będą realizowane w ramach wolontariatu indywidualne konsultacje prawne i psychologiczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodziców i opiekunów. Inicjatywa była dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

psycheetlex

Harmonogram

Poradnictwo indywidualne:
01. 13.10 – 10.00-13.30 – 3,5h – DYŻUR PRAWNIKA I PSYCHOLOGA
02. 23.10 – 15.00-18.30 – 3,5h – DYŻUR PSYCHOLOGA
03. 24.10 – 14.00-17.30 – 3,5h – DYŻUR PRAWNIKA
04. 03.11 – 10.00-13.30 – 3,5h – DYŻUR PRAWNIKA
05. 07.11 – 12.30-16.00 – 3,5h – DYŻUR PRAWNIKA I PSYCHOLOGA
06. 10.11 – 10.00-13.00 – 3h – DYŻUR PRAWNIKA
07. 12.11 – 10.30-14.00 – 3,5h – DYŻUR PSYCHOLOGA
08. 14.11 – 14.00-17.00 – 3h – DYŻUR PRAWNIKA
09. 20.11 – 12.30-16.00 – 3,5h – DYŻUR PSYCHOLOGA
10. 21.11 – 14.00-17.30 – 3,5h – DYŻUR PRAWNIKA
11. 24.11 – 10.00-13.30 – 3,5h – DYŻUR PSYCHOLOGA
12. 27.11 – 13.00-16.00 – 3h – DYŻUR PSYCHOLOGA
13. 04.12 – 13.00-16.00 – 3h – DYŻUR PSYCHOLOGA

Treść | Menu | Dostęp