Nieodpłatna pomoc prawna 2019

herb_1herb_2herb_3herb_4herb_5

Od dnia 1 stycznia 2019 r. w Tarnobrzegu, Gorzycach, Grębowie, Padwi Narodowej/Wadowicach Górnych, Gawłuszowicach/Tuszowie Narodowym, Nisku/Krzeszowie, Stalowej Woli, Bojanowie, Pysznicy, Zaklikowie, Radomyślu nad Sanem, Zaleszanach rozpoczynają funkcjonowanie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej prowadzone przez Fundację „Masz Prawo”. Pomoc prawna i obywatelska będzie świadczona przez adwokatów, radców prawnych oraz doradców obywatelskich. Jest to zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej i realizowane przez Miasto Tarnobrzeg, Powiat Tarnobrzeski, Stalowowolski, Niżański i Mielecki ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

PUNKT PADEW NARODOWA/WADOWICE GÓRNE – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r., o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.), usytuowanego w dwóch lokalach,
w miejscowości 39-308 Wadowice Górne 116 oraz 39-340 Padew Narodowa ul. Rynek 15, według następującego harmonogramu:

a. Budynek Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych nr 116;
-wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
-czwartek w godz. 8:00 – 14:00,

b. Budynek Gminnego Domu Kultury w Padwi Narodowej, ul. Rynek 15;
-poniedziałek w godz. 14:00 – 20:00,
-środa w godz. 14:00 – 20:00
-piątek w godz.14:00-20:00

PUNKT TUSZÓW NARODOWY/GAWŁUSZOWICE – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

a. Tuszów Narodowy 225, Urząd Gminy, ul. Rynek
-poniedziałek w godz. 08:00 – 14:00
-środa w godz. 08:00 – 14:00
-piątek w godz. 08:00 – 14:00

b. Gawłuszowice 5, Gminna Biblioteka Publiczna
– wtorek w godz. 08.00-14.00
– czwartek w godz. 08.00-14.00

PUNKT NISKO/KRZESZÓW – PORADNICTWO PRAWNE

NISKO Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 10
– poniedziałek: 8.00 – 12.00
– wtorek: 8.00 – 12.00
– środa: 8.00 – 12.00
– czwartek: 11.00 – 15.00

KRZESZÓW Urząd Gminy, ul. Rynek 2
– piątek: 08:00-12:00

PUNKT ULANÓW/HARASIUKI/JAROCIN – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ULANÓW

Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 5
– poniedziałek: 11.30 – 15.30
– wtorek: 8.00 – 12.00
– środa: 11.30 – 15.30

HARASIUKI

Zespół Szkół, Harasiuki 106
– czwartek: 8.00 – 12.00

JAROCIN

Gminne Centrum Kultury, Jarocin 114
– piątek: 12.30 – 16.30

PUNKT STALOWA WOLA – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
– poniedziałek: 14:00 – 18:00
– wtorek: 12:00 – 16:00
– środa: 14:00 – 18:00
– czwartek: 8:00 – 12:00
– piątek: 8:00 – 12:00

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Gmina Bojanów, Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5
środa: 8:00 – 12:00

Gmina Pysznica ,Urząd Gminy Pysznica, ul. Wolności 322
czwartek: 11:00 – 15:00

Gmina Radomyśl nad Sanem, Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
piątek: 11:00 – 15:00

Gmina Zaklików, Urząd Miasta Zaklików, ul. Zachodnia 15
poniedziałek: 8:00 – 12:00

Gmina Zaleszany, Urząd Gminy Zaleszany, ul. Kościuszki 16
wtorek: 8:00 – 12:00

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 15 643 36 56 lub e-mailowo: pomocprawna@stalowowolski.pl

PUNKT GORZYCE/GRĘBÓW – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO

Gorzyce, Urząd Gminy, ul. Sandomierska 75
poniedziałek: 7.30-11.30 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
wtorek: 8.00-12.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
środa: 8.00-12.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne

Grębów, Urząd Gminy, ul. Rynek 1
czwartek: 15.00-19.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
piątek: 8.00-12.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne

PUNKT TARNOBRZEG – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3
poniedziałek: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
wtorek: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
środa: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
czwartek: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
piątek: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zgłoszenia na terminy wizyt przyjmowane są pod numerem telefonu 15 818 15 00

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD W POWIECIE TARNOBRZESKIM

Gorzyce, Urząd Gminy, ul. Sandomierska 75

poniedziałek: 7.30-11.30 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

wtorek: 11.30-15.30 – nieodpłatne poradnictwo prawne

środa: 11.30-15.30 – nieodpłatne poradnictwo prawne

Zgłoszenia na terminy wizyt przyjmowane są pod numerem telefonu 15 836 20 75

Grębów, Urząd Gminy, ul. Rynek 1

czwartek: 15.00-19.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne

piątek: 8.00-12.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne

Zgłoszenia na terminy wizyt przyjmowane są pod numerem telefonu 15 811 27 15

Treść | Menu | Dostęp